Chưa có bìa
We're sorry, but we do not yet have a description and media files for this game

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Анатомик
Nhà phát triển Omega Integral Systems
Nhà phát hành Nikita
Phát hành 1994

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhảy và chạy
Học tập giải trí
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập