Chưa có bìa
Chúng tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi chưa có một mô tả và tập tin phương tiện cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Tàng hình
Siêu thể loại chơi trò chơi Cướp biển/Người riêng tư
Lịch sử thời gian Lịch sử hiện đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Lịch sử thay thế
Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Tàu dân sự
Tàu chiến đấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập