Chưa có bìa

Ảnh chụp màn hình26

đã lọc
tất cả

Xem thêm

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Telltale Games
Nhà phát hành Telltale Games
Phát hành 21 tháng chín 2016 2 tháng tám 2016

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Siêu anh hùng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập