Chưa có bìa
Chúng tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi chưa có một mô tả và tập tin phương tiện cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Shoot 'em up
Tương thích Linux
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Siêu nhiên viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập