Chưa có bìa
Chúng tôi xin lỗi, nhưng chúng tôi chưa có một mô tả và tập tin phương tiện cho trò chơi này

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm デビル メイ クライ 2
Nhà phát triển Capcom Production Studio 1
Nhà phát hành Capcom
Phát hành 19 tháng chín 2019 19 tháng chín 2019 19 tháng chín 2019
tất cả phiên bản ▾
28 tháng ba 2003 30 tháng một 2003 26 tháng một 2003
Trang web Nintendo eShop product page
Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Slasher
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Siêu nhiên viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập