Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Dual Blade ~ Battle of the Female Ninja ~ [Tiêu đề cách điệu]
Nhà phát triển Beio Wolf
Nhà phát hành Beio Wolf
Phát hành 6 tháng mười 2019
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Slasher
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập