Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Tiểu thuyết tương tác
Tiểu thuyết hình ảnh
Trình diễn 2D
Kiểu Tiếng Nhật
Đăng nhập