Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

CCG
Quan điểm Mặt
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Đăng nhập