Chưa có bìa
Một nội dung gói (DLC) mà sửa đổi Fell Seal: Arbiter's Mark. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Chiến lược
Chiến thuật
Tương thích Linux
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Fantasy
Steampunk
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Đăng nhập