Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Гвинт: Ведьмак. Карточная игра
Nhà phát triển CD Projekt RED
Nhà phát hành CD Projekt
Đang phát triển 2020 2019
Phát hành 4 tháng mười hai 2018 23 tháng mười 2018
Trang web Chính thức
Trang sản phẩm GOG

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Thẻ trò chơi
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Fantasy
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập