Hình ảnh2

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Fatshark
Nhà phát hành Fatshark
Phát hành 28 tháng mười một 2012 24 tháng tám 2011 23 tháng tám 2011
tất cả phiên bản ▾
31 tháng năm 2011
Bị đình chỉ
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhảy và chạy
Logic
Trình diễn 3D
Đăng nhập