Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhịp điệu
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
VR support HTC Vive
Oculus Rift
PlayStation VR
với... ▾
Valve Index
Đăng nhập