Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Các yếu tố chơi trò chơi Mặt hàng thủ công
Thế giới mở
Siêu thể loại chơi trò chơi Chỗ thử
Sự tồn tại
Lịch sử thời gian Lịch sử hiện đại
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Phương tây
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập