Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
31 người 73% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Kiểu Cái nhìn hoài cổ
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập