Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm AVICII Invector
Nhà phát triển Hello There
Nhà phát hành Hello There Wired Productions
Phát hành 8 tháng chín 2020 8 tháng chín 2020 10 tháng mười hai 2019
tất cả phiên bản ▾
10 tháng mười hai 2019 10 tháng mười hai 2019 9 tháng mười hai 2019 7 tháng mười hai 2017 6 tháng mười hai 2017 6 tháng mười hai 2017
Trang web Trang sản phẩm Steam
Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhịp điệu
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập