Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Ubisoft Montreal
Nhà phát hành Ubisoft Entertainment
Phát hành 20 tháng sáu 2012 25 tháng mười một 2011 1 tháng mười một 2011
tất cả phiên bản ▾
27 tháng mười 2011
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Logic
Câu đố
Tương thích iPadOS
Đăng nhập