Ảnh chụp màn hình297

đã lọc
tất cả

Xem thêm

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Raven Software
Nhà phát hành Activision Interchannel-Holon
Cổng Beenox Zoë Mode Vicarious Visions
Phát hành 26 tháng bảy 2016 28 tháng sáu 2007 17 tháng năm 2007
tất cả phiên bản ▾
23 tháng ba 2007 22 tháng mười hai 2006 1 tháng mười hai 2006 17 tháng mười một 2006 14 tháng mười một 2006 3 tháng mười một 2006 27 tháng mười 2006 24 tháng mười 2006
Bị hủy bỏ
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Thể loại và bộ mô tả

RPG
RPG hành động
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Siêu anh hùng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập