Chưa có bìa

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Bắn súng
Siêu thể loại chơi trò chơi Cướp biển/Người riêng tư
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Phương tiện Mecha
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập