Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Kuju Entertainment
Nhà phát hành Curve Digital
Phát hành 22 tháng mười một 2019 22 tháng mười một 2019 21 tháng mười một 2019
tất cả phiên bản ▾
21 tháng mười một 2019 19 tháng mười một 2019 19 tháng mười một 2019 19 tháng mười một 2019
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Chiến thuật
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Đẳng thước
Trình diễn 3D
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập