Chưa có bìa

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Chạy và súng
Các yếu tố chơi trò chơi Mức độ ngẫu nhiên
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Siêu nhiên viễn tưởng
Kiểu Cái nhìn hoài cổ
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập