Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Obsidian Entertainment
Nhà phát hành Atari Akella Atari
với... ▾
Bản địa hoá Akella
Phát hành 25 tháng tư 2008 26 tháng hai 2008 25 tháng mười một 2006
tất cả phiên bản ▾
16 tháng mười một 2006 3 tháng mười một 2006 31 tháng mười 2006
Trang web Trang sản phẩm

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
158 người 78% Full list
74% 10

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Vũ trụ hư cấu Quên mật khẩu Realms
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Fantasy
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập