Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm 大神伝~小さき太陽~
Nhà phát triển Mobile & Game Studio
Nhà phát hành Capcom
Phát hành 18 tháng ba 2011 17 tháng ba 2011 15 tháng ba 2011
tất cả phiên bản ▾
30 tháng chín 2010
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Các yếu tố chơi trò chơi Giải quyết câu đố
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập