Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhảy và chạy
Các yếu tố chơi trò chơi Giải quyết câu đố
Lịch sử thời gian Tương lai
Quan điểm Mặt
Trên xuống
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Sau ngày tận thế
Khoa học viễn tưởng
Kiểu Cái nhìn hoài cổ
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập