Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Planet Coaster: Console Edition
Nhà phát triển Frontier Developments
Nhà phát hành Frontier Developments
Phát hành 19 tháng mười một 2020 12 tháng mười một 2020 10 tháng mười một 2020
tất cả phiên bản ▾
17 tháng mười một 2016
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ
Đăng nhập