Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển TikGames
Nhà phát hành Square Enix
Phát hành 9 tháng tư 2012 24 tháng một 2012 18 tháng một 2012

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhảy và chạy
Đăng nhập