Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Rain Games
Nhà phát hành Rain Games
Nhà phân phối Soedesco
Phát hành 27 tháng chín 2019 7 tháng mười hai 2017 7 tháng mười hai 2017
tất cả phiên bản ▾
9 tháng ba 2016 24 tháng mười một 2015 18 tháng hai 2015 30 tháng một 2015 27 tháng một 2015 11 tháng chín 2014 13 tháng mười hai 2013
Trang web Chính thức
Trang sản phẩm Steam

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Nhảy và chạy
Các yếu tố chơi trò chơi Giải quyết câu đố
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Đăng nhập