Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển G-Style
Nhà phát hành G-Style
Phát hành 12 tháng hai 2015 22 tháng một 2015 24 tháng mười hai 2014
Trang web Trang sản phẩm

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Shoot 'em up
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 3D
Siêu nhiên chiến binh
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập