Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
14 người 60% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Chiến thuật
Tương thích Linux
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng không gian
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập