Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Chiến thuật
Sự kiện lịch sử Thế chiến II
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Mặt
Trình diễn 2D
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Loại sự kiện Sự kiện thực tế
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập