Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Tương thích Linux
Trình diễn 2D
3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập