Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

CCG
Tính năng trò chơi Chỉ trực tuyến
Sự kiện lịch sử Thế chiến II
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 2D
Dòng thời gian Lần lượt dựa trên
Đăng nhập