Trò chơi liên quan đến công ty383

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Sega [phổ biến] Sega Games Co., Ltd [hợp tác]
Tên trước đây Sega Corporation [hợp tác, có hiệu lực đến 1 tháng tư 2015] Sega Enterprises Ltd [hợp tác, có hiệu lực đến 1 tháng mười một 2000] Service Games [hợp tác, có hiệu lực đến 1954] Standard Games [hợp tác, có hiệu lực đến tháng năm 1952]
Trạng thái Hoạt động kể từ 1940 [>78 năm]
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính]
Trang web Chính thức

Company rating 73%

Average games rating over time
All-time 73%
3 most recent game 71%
10 most recent game 68%
Over last year (1 game) 69%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
193 23%
84 10%
75 9%
60 7%
50 6%
40 5%
34 4%
33 4%
30 4%
29 3%
27 3%
20 2%
18 2%
18 2%
17 2%
15 2%
14 2%
13 2%
9 1%
9 1%
8 <1%
8 <1%
7 <1%
6 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
3 <1%
2 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
1 <1%
Đăng nhập