HQ

Sony Computer Entertainment Japan Asia

Trò chơi liên quan đến công ty54

Thông tin tổng công ty

Tên hiện tại Sony Computer Entertainment Japan Asia [phổ biến]
Tên trước đây Sony Computer Entertainment Japan [phổ biến, có hiệu lực đến 1 tháng tư 2013]
Được thành lập 1 tháng tư 1999
Trạng thái Không tồn tại kể từ 31 tháng ba 2016 [>16 năm]
Quốc gia của công ty Nhật Bản [trụ sở chính] Asia
Trang web Chính thức
Chính thức

Company rating 75%

Average games rating over time
All-time 75%
3 most recent game 74%
10 most recent game 74%

Các trò chơi theo Nền tảng

Number of games and platform breakdown
28 44%
12 19%
9 14%
6 10%
6 10%
2 3%
Đăng nhập