Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm За гранью: Две души
Nhà phát triển Quantic Dream
Nhà phát hành Sony Computer Entertainment America Sony Computer Entertainment Europe Sony Computer Entertainment Japan Asia
với... ▾
Nhà phân phối 1C-SoftClub
Phát hành 22 tháng bảy 2019 26 tháng mười một 2015 26 tháng mười một 2015
tất cả phiên bản ▾
24 tháng mười một 2015 17 tháng mười 2013 11 tháng mười 2013 9 tháng mười 2013 8 tháng mười 2013
Trang web Trang sản phẩm
Epic Games Store product page
Trang sản phẩm Steam
tất cả trang web (5) ▾

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Phim tương tác
Các yếu tố chơi trò chơi QTE
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Siêu nhiên viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập