Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Digixart Entertainment
Nhà phát hành Bandai Namco Entertainment Bandai Namco Entertainment America Bandai Namco Entertainment Europe
Nhà phân phối SoftClub
Đồ họa bổ sung Aardman Animations
Phát hành 9 tháng mười một 2018 9 tháng mười một 2018 9 tháng mười một 2018
tất cả phiên bản ▾
9 tháng mười một 2018 9 tháng mười một 2018
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm
Twitter Chính thức
Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Sự kiện lịch sử Chiến tranh thế giới thứ nhất
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Sự kiện thực tế
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập