Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Nintendo EPD
Nhà phát hành Nintendo
Phát hành 16 tháng sáu 2017

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
15 người 81% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Chiến đấu
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập