Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
17 người 67% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Slasher
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Siêu nhiên viễn tưởng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Đăng nhập