Chưa có bìa
Một bản mở rộng cho Cultist Simulator. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

Thẻ trò chơi
RPG
Tương thích iPadOS
Linux
Các yếu tố chơi trò chơi Deck-building
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 2D
Thiết lập thể loại Kinh dị
Siêu nhiên viễn tưởng
Dòng thời gian Thời gian thực có thể dừng lại
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập