Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Disney Epic Mickey: Две легенды
Nhà phát triển Junction Point Studios Blitz Games Studios Heavy Iron Studios
Nhà phát hành Disney Interactive Studios Spike Chunsoft
Nhà phân phối Noviy Disk 1C-SoftClub
Phát hành 26 tháng chín 2013 16 tháng chín 2013 19 tháng sáu 2013
tất cả phiên bản ▾
19 tháng sáu 2013 18 tháng sáu 2013 13 tháng mười hai 2012 30 tháng mười một 2012 26 tháng mười một 2012 23 tháng mười một 2012 22 tháng mười một 2012 18 tháng mười một 2012
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Chính thức
Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Đăng nhập