Hình ảnh8

See more

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm FIFA 14: World Class Soccer
Nhà phát triển EA Canada EA Romania
Nhà phát hành Electronic Arts
Phát hành 22 tháng hai 2014 29 tháng mười một 2013 29 tháng mười một 2013
tất cả phiên bản ▾
22 tháng mười một 2013 19 tháng mười một 2013 12 tháng mười một 2013 17 tháng mười 2013 27 tháng chín 2013 26 tháng chín 2013 24 tháng chín 2013 23 tháng chín 2013
Trang web Chính thức

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
31 người 73% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Thể thao
Bóng đá
Tương thích iPad
Trình diễn 3D
Đăng nhập