Chưa có bìa

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
11 người 69% Full list

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Tiếng Nhật
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập