Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Owlchemy Labs
Nhà phát hành Sega
Phát hành 30 tháng tư 2013 16 tháng tám 2012
Trang web Chính thức

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Logic
Tương thích iPadOS
Đăng nhập