Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm ジャンプフォース Jump Force: Deluxe Edition
Nhà phát triển Spike Chunsoft
Nhà phát hành Bandai Namco Entertainment Bandai Namco Entertainment America Bandai Namco Entertainment Europe
Nhà phân phối SoftClub
Phát hành 28 tháng tám 2020 28 tháng tám 2020 27 tháng tám 2020
tất cả phiên bản ▾
15 tháng hai 2019 15 tháng hai 2019 15 tháng hai 2019 15 tháng hai 2019 14 tháng hai 2019
Trang web Trang sản phẩm
Trang sản phẩm
Trang sản phẩm Steam
Chính thức

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

Arcade
Chiến đấu
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Khoa học viễn tưởng
Kiểu Tiếng Nhật
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Thế giới thực
Đăng nhập