Chưa có bìa
Một bản mở rộng cho Kingdom Hearts 3. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Kingdom Hearts III: Re Mind [Tiêu đề cách điệu]
Nhà phát triển Square Enix
Nhà phát hành Square Enix
Đang phát triển 25 tháng hai 2020 23 tháng một 2020

Thể loại và bộ mô tả

RPG
RPG hành động
Các yếu tố chơi trò chơi Mặt hàng thủ công
Siêu thể loại chơi trò chơi Beat 'em up (Brawler)
Quan điểm Người đầu tiên
Người thứ ba
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Fantasy
Kiểu Tiếng Nhật
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập