Chưa có bìa
Một bản mở rộng cho Kingdom Hearts 3. Đây không phải là một sản phẩm độc lập, vì nó đòi hỏi trò chơi gốc.

Thông tin bản phát hành

Tiêu đề thêm Kingdom Hearts III: Re Mind [Tiêu đề cách điệu]
Nhà phát triển Square Enix
Nhà phát hành Square Enix
Phát hành 30 tháng ba 2021 25 tháng hai 2020 23 tháng một 2020

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập