Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
11 người 74% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Phiêu lưu
Các yếu tố chơi trò chơi QTE
Lịch sử thời gian Tương lai
Trình diễn 3D
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng không gian
Siêu anh hùng
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập