Chưa có bìa

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này

Thể loại và bộ mô tả

RPG
Quan điểm Người đầu tiên
Trình diễn 3D
Yếu tố RPG Dựa trên bên
Thiết lập thể loại Khoa học viễn tưởng
Kiểu Tiếng Nhật
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
VR support HTC Vive
Oculus Rift
PlayStation VR
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập