Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
10 người 73% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Chiến lược
Chiến thuật
Sự kiện lịch sử Thế chiến II
Lịch sử thời gian Lịch sử đương đại
Quan điểm Trên xuống
Trình diễn 3D
Dòng thời gian Thời gian thực
Thế giới Thế giới thực
Đăng nhập