Chưa có bìa
Bản mở rộng độc lập cho Faces of War. Không yêu cầu trò chơi gốc.

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
13 người 59% Full list

Thể loại và bộ mô tả

Hành động
Chiến lược
Chiến thuật
Quan điểm Người thứ ba
Trình diễn 3D
Dòng thời gian Thời gian thực
Đăng nhập