Chưa có bìa

Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Capcom
Nhà phát hành Capcom
Nhà phân phối SoftClub
Đang phát triển Mùa thu 2018
Phát hành 26 tháng một 2018 26 tháng một 2018
Trang web Trang sản phẩm

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Trò chơi này có ít hơn 10 điểm người dùng, dữ liệu được ẩn cho bây giờ

Thể loại và bộ mô tả

RPG
RPG hành động
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Quan điểm Người thứ ba
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập