Chưa có bìa

Thể loại và bộ mô tả

RPG
RPG hành động
Các yếu tố chơi trò chơi Thế giới mở
Quan điểm Người thứ ba
Thiết lập thể loại Fantasy
Loại sự kiện Sự kiện hư cấu
Thế giới Thế giới hư cấu
Đăng nhập