Thông tin bản phát hành

Nhà phát triển Teyon
Nhà phát hành Nacon
Phát hành 19 tháng mười một 2020 20 tháng mười 2020 15 tháng mười 2020
tất cả phiên bản ▾
15 tháng mười 2020
Trang web Trang sản phẩm Steam

Các ý kiến về trò chơi này0

Chưa có ý kiến

Điểm trò chơi

Điểm số của bạn
 
Đánh giá trò chơi này
Người dùng
Chưa ai gửi điểm cho trò chơi này
Đăng nhập